Grote controle bij Etten-Leurse bedrijfsgebouwen: Illegale bewoning aangetroffen

Op woensdag 7 april 2021 werden een groot aantal garageboxen en opslaglocaties gecontroleerd op industrieterreinen in Etten-Leur, Altena, Breda, Drimmelen en Oosterhout.
De controles werden gedaan door de gemeenten in samenwerking met de politie, Douane en het UWV.

Resultaten
In totaal zijn er 89 garageboxen en 196 bedrijven/ opslaglocaties op industrieterreinen bezocht.
Daarbij zijn onder andere 3 antieke vuurwapens aangetroffen, 28 flessen lachgas, 1 illegale bewoning, afval dumping inclusief asbest, nog nader te onderzoeken zaken door brandweer, het UWV, de OMWB en toezichthouders van de gemeente. De reacties van omwonende als ook de eigenaren/ huurders van de verschillende locatie waren heel tevreden met de controles.
Uitgesplitst per gemeente:
-Oosterhout 14 locatie bezocht er zijn 3 antieke vuurwapens gevonden die nader onderzocht worden, 3 OMWB bedrijfsmeldingen aangetroffen en er zal nog een na controle plaatsvinden met de brandweer op 1 locatie.
-Etten-Leur, 5 bedrijfsverzamelgebouwen en in totaal 35 locaties bezocht;
1 illegale bewoning
Blusmiddelen van diverse panden moeten opnieuw worden gekeurd.
3 x aspecten op gebied van milieuwetgeving niet op orde.
2 bedrijven worden nader onderzocht
Op aangrenzende terreinen is gedumpt afval aangetroffen alsmede asbest
Door het UWV zijn van de bezochte bedrijven de gegevens van de aanwezigen genoteerd en worden deze nader onderzocht.
Door de Douane zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
Veel tevredenheid bij de ondernemers over deze aanpak. Opvallen veel nieuwe (minder dan jaar oude) bedrijfjes gestart in deze verzamelgebouwen.
-Drimmelen, 60 garageboxen bezocht en geen bijzonderheden aangetroffen, de verhuurder had de zaken ook goed op orde qua sleutelbeleid.
-Breda, 148 adressen bezocht en 28 flessen lachgas aangetroffen. Verder vooral ook veel tevredenheid dat er toezicht was.
-Altena, 3 pleintjes met in totaal 25 garageboxen bezocht en 3 adressen in de haven van Werkendam, hier zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Er was ook duidelijk betrokkenheid en toezicht van de omwonende die positief waren over de controles.
Eigenaren weten vaak niet waarvoor hun opslag gebruikt wordt
Door gemeenten wordt regelmatig geconstateerd dat de opslaglocaties anders in gebruik zijn dat het bestemmingplan toelaat en deze bedoeld zijn om te gebruiken. In ernstige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties, die niet alleen effect hebben op de gebruiker of verhuurder, maar ook op omwonenden. Denk hierbij
aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de gebruikers of
eigenaren van buurpanden.
Verhuurders weerbaar maken
De integrale acties hebben een dubbel doel. Het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en het
weerbaar maken van verhuurders. Pandeigenaren krijgen tips over hoe je een huurcontract het beste kan
opstellen, dat betalingen altijd via de bank moeten verlopen en dat geen zaken gedaan kunnen worden als er
geen ID-bewijzen van huurders zijn overlegd. Daarnaast verhuurders extra maatregelen treffen zoals het
plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, toegangspoort met registratie en het aanbrengen van goede
verlichting. Ook worden verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden om vermoedens van overtredingen
en/of crimineel gebruik te melden.
Aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is een taak van ons allemaal
Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken
kunt u melden bij de politie (spoed 112 anders 0900-8844), de gemeente of anoniem bij Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt
ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen een betere en veiligere
woon- werk- en leefomgeving.
Baroniegemeenten werken samen in het BIT
De gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Oosterhout en Zundert werken bij deze acties actief samen als het Baronie Interventieteam (BIT). Hierbij
sluiten ook andere overheidspartners aan als politie, Douane en Belastingdienst. Hierdoor is de slagkracht
groter en wordt er binnen een korte tijd zicht en inzicht verkregen over een groter gebied. De partners werken
samen in Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland-verband om gezamenlijk het zicht op en inzicht in ondermijnende
activiteiten te vergroten, deze te analyseren en aan te pakken. Het komende jaar vinden er in de Baronie vaker
integrale controles plaats. Zo treden de overheden samen op tegen georganiseerde criminaliteit en
ondersteunen ze eigenaren en verhuurders en versterken ze hun weerbaarheid.