Controle bij garageboxen in de gemeente Etten-Leur

Op woensdag 9 september 2020 zijn een groot aantal garageboxen binnen de gemeente Etten-Leur bezocht
door de gemeente in samenwerking met de politie.
Eigenaren van garageboxen weten vaak niet wie en waarvoor de garagebox gebruikt wordt
Gemeenten merken regelmatig dat garageboxen anders in gebruik zijn dan dat het bestemmingplan toelaat en
deze bedoelt zijn om te gebruiken. In ernstige gevallen kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Deze situaties
hebben niet alleen effect op de garageboxgebruiker of verhuurder, maar ook op de omliggende woningen.
Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de
naastgelegen gebruikers.
Ook worden garageboxen regelmatig gebruikt voor criminele activiteiten
Het bezoek van woensdag 9 september heeft een dubbel doel. Het aantreffen en beëindigen van het strijdige
gebruik en het weerbaar maken van de garageboxverhuurders. De verhuurders van de garageboxen krijgen tips
hoe men een huurcontract het beste op kan stellen, betalingen altijd via bank laten verlopen en het vragen
naar ID bewijzen bij het verhuren. Daarnaast kunnen extra maatregelen getroffen worden zoals het plaatsen
van camera’s op afgesloten terreinen, toegangspoort met registratie en goede verlichting. Ook worden
verhuurders geïnformeerd over de mogelijkheden om vermoedens, overtredingen en strijdig/crimineel gebruik
te melden.
De 9 Baronie gemeenten werken actief samen binnen het BIT
Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert
werken met deze acties actief samen binnen het Baronie Interventieteam (BIT). Dit doet het BIT samen met
overheidspartners als politie, belastingdienst en specialistische partners. Hierdoor is de slagkracht groter en
kan er binnen een korte tijd zicht en inzicht verkregen worden over een groter gebied. Zo kunnen we samen
optreden tegen georganiseerde criminaliteit en de eigenaren en verhuurders ondersteunen bij het weerbaar
opstellen tegen criminele invloeden door handelingsperspectief te bieden.
Het aanpakken en tegengaan van criminele activiteiten is de taak van de overheid
We kunnen dit echter niet alleen. Daarom vragen we u om vermoedens van criminele activiteiten of opvallende
zaken te melden. Signalen kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112 anders 0900-844), de gemeente of
anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Je kunt ook online melden in een beveiligde omgeving via
meldmisdaadanoniem.nl. Een ervaren vertrouwenspersoon toetst heel zorgvuldig of jouw anonimiteit is
gewaarborgd. Op deze manier kunnen we samen zorgdragen voor een betere en veiligere woon- werk- en
leefomgeving.
Resultaten Etten-Leur
In totaal zijn er 150 garageboxen bezocht. Daarbij is in 3 garageboxen materiaal aangetroffen voor de inrichting
van hennepkwekerijen. Het materiaal is in beslag genomen. Ook is een grote hoeveelheid lachgas aangetroffen,
duidelijk bedoeld voor de handel. Ook deze zijn in beslag genomen. In een box is een grote hoeveelheid
gevaarlijke stoffen opgeslagen waar nader onderzoek naar gedaan wordt. Ook vindt er nader onderzoek plaats
naar mogelijke illegale aanpassingen van een grote garage.
Burgemeester Miranda de Vries kijkt tevreden terug op een succesvolle actiedag
“Dankzij deze actiedag is Etten-Leur weer een stukje veiliger geworden. We pakken onjuist gebruik van
garageboxen aan en maken vandaag verhuurder en gebruikers actief alert op gevaarlijke situaties. Ook geven
we tips over hoe je je weerbaar maakt tegen criminelen. Daarnaast roep ik al onze inwoners op om mee te
helpen door verdachte situaties te melden.”