Dit zijn de twaalf gedecoreerden in de gemeente Etten-Leur

 

Foto’s : Peter van Trijen © Gemeente Etten-Leur

Het opspelden van de koninklijke onderscheiding gebeurt op een later moment in het jaar vanwege corona.

Maria Evers-Hendrickx uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Maria Evers


Mevrouw Evers deed jaren vrijwilligerswerk voor ouderenorganisatie Avoord, De Zonnebloem, Stichting Surplus, de Mariaparochie en bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Etten-Leur (nu het online-platform Etten-Leurvoorelkaar). Daarnaast was zij verkeersbrigadier en deed ze vrijwilligerswerk in Drimmelen bij het ouderenwerk, Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland en de Stichting Peuterspeelzalen.

Wil Hoogers uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau


Mevrouw Hoogers deed vrijwilligerswerk bij de Protestantse Gemeente Etten-Leur onder meer als lid van de Federatieraad, voorzitter taakgroep Pastoraat, voorzitter Kerkenraad, ouderling, vrijwilliger bij uitvaartdiensten, voorzitter werkgroep Rybnik/Polen. Daarnaast was zij bestuurslid van Alzheimer Nederland (regio Breda) en is zij mantelzorger.

George Koster uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau


De heer Koster deed jarenlang vrijwilligerswerk met name op terrein van de handbalsport. Hij was voorzitter, adviseur, jeugdtrainer en vrijwilliger bij handbalvereniging Internos. Daarnaast was hij ook cursusleider handbaltrainer bij het Nederlandse Handbalverbond en voorzitter van voetbalvereniging Internos.

Hans Kilsdonk uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanwege zijn langdurige vrijwilligersactiviteiten op het gebied van welzijn: voorzitter, penningmeester en vrijwilliger bij Scouting Tarcisius. Verder was hij voorzitter ondernemingsraad, lid Groepsondernemingsraad en lid Europese ondernemingsraad en penningmeester Sociaal fonds bij zijn werkgever Flowserve. Plus penningmeester en burgerraadslid bij ONS Etten-Leur.

Nel Matthijssen-Timmers uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Matthijssen was jarenlang actief op het gebied van kerkelijk leven en welzijn. Zij was vrijwilliger bij de H. Mariaparochie te Etten-Leur waar ze zich onder meer inzette voor het ouderenpastoraat en het verzorgen van drukwerk. Daarnaast was zij bestuurslid van en vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Etten-Leur.

Sjaak en Bets Rovers

Sjaak Rovers uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Rovers zette zich jarenlang in voor Avoord Zorg en Wonen. Zo was hij onder meer jarenlang chauffeur op de Plusbus, repareerde allerlei materialen, verzorgde niet alleen de interne post, maar ook optredens in diverse verzorgingstehuizen en bij evenementen van De Zonnebloem met de Mondorgelvrienden.

Bets Rovers-Verdaasdonk uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Rovers was evenals haar man Sjaak Rovers vrijwilliger bij Avoord Zorg en Wonen in Etten-Leur waar ze onder meer het sjoelen en de bingo organiseert. Daarnaast was zij ook vrijwilliger ontmoetingsruimte De Schaapskooi waar ze koffie-ochtenden regelt en meehelpt bij het bloemschikken.

Mies Slagboom-Langerak uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Zij was vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Etten-Leur onder meer als leidster van de zondagscrèche, lid sectieraad Noord Oost en jeugdcommissie, bestuurslid kerkkoor Baai, (hulp)koster, contactpersoon werkgroep senioren, gastvrouw kerstinloop, medewerker eetcafé alleenstaande gemeenteleden. Daarnaast is ze mantelzorger.

Riet Vriens uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Riet Vriens

Zij was secretaris bij de Kunstkring Etten-Leur en het Kunstcollectief 80pKunst. Als vrijwilliger bij de Stichting Vincent van Gogh en de Van Gogh Kerk fungeert ze onder andere als gastvrouw en baliemedewerker. Daarnaast is ze ook vrijwilliger bij Surplus Welzijn in West-Brabant en Wijkvereniging Centrum West in Etten-Leur.

Piet en Toos van den Wijngaard

Piet van den Wijngaard uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Piet was bestuurslid Vereniging van Eigenaren Het Atrium in Etten-Leur, bestuurslid bij de KBO Etten-Leur, afdeling Centrum-Zuid en lid Seniorenraad en WMO adviesraad. Daarnaast zette hij zich in bij de Stichting Avoord, was hij voorzitter van Bridgeclub KBO-Etten, bestuurslid en voorzitter bij De Lodewijkstichting, vrijwilliger bij de Vrienden van Lambertus en de H. Mariaparochie.

Toos van den Wijngaard-Christianen uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Van den Wijngaard was voorzitter van Vrouwen van Nu, afdeling Etten-Leur en is vrijwilliger bij de Bridgeclub KBO-Etten, Stichting Avoord en de H. Mariaparochie. Bij ontmoetingscentrum De Linde bedenkt en verzorgt ze mede de versieringen bij festiviteiten. Samen met haar man onderhoudt ze mede de tuin van Kloostergaard.

Jaantje van Batenburg-van de Klundert uit Etten-Leur – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw van Batenburg krijgt de onderscheiding vanwege haar vrijwilligersactiviteiten voor de H. Mariaparochie. Daar hielp ze onder meer bij de versiering met bloemen, de schoonmaak en huisbezoeken. Bij de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur zat ze in de oudercontactgroep en hielp ze mee met het organiseren van activiteiten. Daarnaast is ze mantelzorger.