Wethouders Gemeente Etten-Leur tekenen intentieverklaring sportakkoord

In de zomer van 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Doel van dat akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen aan de hand van 5 thema’s:
• Inclusief sporten en bewegen
• Duurzame infrastructuur
• Vitale aanbieders
• Positieve sportcultuur
• Vaardig in bewegen

Samen met lokale partners heeft de gemeente de intentieverklaring ondertekent, dit gebeurde woensdagavond bij een bijeenkomst bij XEL.Wethouders Kees van Aert en Frank Vrolijk waren aanwezig namens de gemeente. De intentieverklaring is de basis waarop de gemeente en de partners samen gaan werken aan het opstellen van een lokaal sportakkoord. In het lokaal sportakkoord staat hoe de gemeente, samen met de lokale mede ondertekenaars, de verschillende thema’s aandacht gaan geven.