300 Zonnecertificaten beschikbaar in Zonnepark A58 voor inwoners van Etten-Leur.

Langs de A58 verschijnt, met goedkeuring van Rijkswaterstaat, tegen het talud
tussen de afritten Etten-Leur en Etten Leur-West het langste zonnepark van
Nederland. Over een afstand van ongeveer 4 kilometer worden ca. 6.300
zonnepanelen geplaatst.
De bouw van het Zonnepark langs de A58 vordert gestaag. Bijna alle
zonnepanelen zijn neergelegd, in totaal 6300 stuks. Ook de elektriciteitshuisjes
zijn geplaatst.
Het zal niet lang meer duren voordat de zonnepanelen rechtstreeks aan het
elektriciteitsnet in Etten-Leur stroom gaan leveren . Het park heeft een
capaciteit van 2,5 megawatt (MW). Dat is genoeg om 850 woningen van stroom
te voorzien.
Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de
Energieleverancier Vrijopnaam, ontwikkelaar Greenspread , de gemeente
Etten-Leur en de lokale Energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur U.A..
In de laatste fase van het project is het voor inwoners uit Etten-Leur mogelijk
om zonnecertificaten te kopen. Men draagt dan bij aan de financiering van dit
project. De prijs van de certificaten is € 250,- per stuk. Deelname is mogelijk
vanaf 1 certificaat en het maximum is 4 certificaten. Dit om zoveel mogelijk
inwoners mee te laten doen. Er zijn slechts 300 certificaten beschikbaar en op =
op.
De datum van uitgifte van de certificaten is 15 sept 2020. De looptijd van de
certificaten is 15 jaar. De rente bedraagt 4,5 % per jaar en het geïnvesteerde
bedrag wordt annuïtair afgelost. Een bank verstrekt zo’n rente niet.
Bij de zonnecertificaten hoeft men niet over te stappen naar een andere
energieleverancier. Dat moet wel als je zonnepanelen op naam koopt.
Inwoners van Etten-Leur kunnen ook nog steeds op deze wijze participeren in
het zonnepanelenproject door een 10-tal zonnepanelen bij de
energieleverancier Vrijopnaam op je naam te laten zetten.
Als lid van DuurSaam Etten-Leur zijn 2 zonnepanelen gratis en heb je nog de
mogelijkheid er maximaal 8 bij te kopen.
Het zonnepark A58 biedt voor inwoners die zelf geen zonnepanelen kunnen of
willen plaatsen op de eigen woning nog steeds de exclusieve mogelijkheid zelf
energie op te wekken. Een paneel kost 99 Euro per stuk en daarvoor krijg je 9
jaar lang de energieopbrengst van tenminste 250 kWh per jaar. Dit wordt
verrekend met de energierekening.
Op dinsdag 15 september is er nog een laatste voorlichtingsbijeenkomst in het
gemeentelijk vergadercentrum, Markt 1 van 19.00-22.00 uur.
Door de Corona maatregelen is het niet mogelijk een grote bijeenkomst te organiseren. Daarvoor in de plaats worden belangstellenden in groepjes van maximaal 2 personen te woord gestaan door Energiecoaches van DuurSaam Etten-Leur , medewerkers van de Energieleverancier Vrijopnaam en Greenspread. Voor de voorlichtingsavond dien je van te voren jezelf aan te melden met naam, adres en telefoonnummer bij secretaris@duursaam-etten-leur.nl Ook kun je je hier aanmelden als je lid wilt worden van DuurSaam.
De opening van het zonnepark is vastgesteld op 1 oktober 2020.