Een bijzonder karwei: twee keersluizen met gemalen in Leursche Haven en Laaksche Vaart

In de gemeenten Etten-Leur en Halderberge heeft waterschap Brabantse Delta samen

met bewoners en belanghebbenden een andere oplossing bedacht voor het verbeteren

van de dijken. In plaats daarvan zijn 2 keersluizen met pompgemalen gebouwd, één in

de monding van de Leursche Haven en één in de monding van de Laaksche Vaart.

Samen nadenken over mogelijke oplossingen

In een vroeg stadium van het project ‘Verbetering Regionale Keringen’ heeft het waterschap

inwoners, agrariërs, bedrijven en andere belangenorganisaties betrokken. Het waterschap heeft

hen gevraagd mee te denken over de mogelijke oplossingen voor verbetering van circa 10

kilometer dijken langs de Leursche Haven en de Laaksche Vaart. Deze dijken voldoen niet meer

aan de huidige veiligheidseisen. Een dijkverbetering zou veel gevolgen hebben voor iedereen die

op en langs de dijken wonen. Daarom heeft het waterschap besloten dit niet te doen. In plaats

van de dijkverbetering zijn 2 keersluizen met gemalen gebouwd.

Hoe werkt het?

De keersluis gaat dicht op het moment dat het water in de Mark hoog staat. Dan sluiten de

deuren. Maar als het blijft regenen, moeten de Leursche Haven en Laaksche Vaart juist ook

water kunnen afvoeren. Dat kan niet als de keersluis dicht is. Daarom zit er ook een

pompgemaal bij. De keersluis is een grote constructie met dubbele deuren en van afstand

bedienbaar.

Dijkverbeteringstraject is een grote opgave

Cécile Franssen, dagelijkse bestuurslid bij waterschap Brabantse Delta: “Om te zorgen dat we nu

en in de toekomst veilig kunnen wonen en werken in West- en Midden-Brabant controleert en

onderhoudt waterschap Brabantse Delta ruim 400 kilometer aan dijken. Als deze keersluizen niet

waren gebouwd, zouden de inwoners geen droge voeten houden bij hoge waterstanden op de

Mark. Bij de bouw heeft het waterschap ook rekening gehouden met het belang van een

gevarieerde en gezonde visstand. Daarom zijn speciaal visvriendelijke pompen gebruikt. De

keermiddelen zijn volledig toekomstproof en daar zijn we trots op!”

Bereikbaarheid

In verband met de veiligheid en de privacy van omwonenden is afgesproken dat de keersluizen niet bereikbaar zijn voor het publiek. Wel wordt jaarlijks een open dag voor geïnteresseerden georganiseerd. Na de coronacrisis wordt hier door waterschap Brabantse Delta verder invulling aan gegeven.

Foto : Ton van Gorp