Wijzingen afvalinzameling aan huis in Etten-Leur in 2020

De kliko’s in Etten-Leur worden komend jaar waarschijnlijk opgehaald door de gemeente Breda. Reden is dat het de gemeente Etten-Leur niet gelukt is een contract af te sluiten met een nieuwe afvalinzamelaar. Voordeel is dat de afvalstoffenheffing een stuk lager uitvalt dan gedacht: aan vastrecht is de Etten-Leur geen 355 maar 288 euro kwijt.

Andere belangrijke wijzigingen voor 2020 zijn :

– Restafval 1 per 4 weken (ipv 1x per 2 weken) daarvoor stemden de inwoners eind 2018
– Hoogbouwwoningen krijgen faciliteiten om GFT-afval apart in te zamelen van het restafval
– Blik mag bij het plastic afval
– De Plastic zakken voor Plastic, drankenkartons en blik, zijn vanaf 2020 kosteloos af te halen bij de meeste supermarkten.