Home / Algemeen / Voor zeven inwoners in Etten-Leur een Koninklijke Onderscheiding

Voor zeven inwoners in Etten-Leur een Koninklijke Onderscheiding

Ter gelegenheid van Koningsdag 2018 is aan zeven inwoners van Etten-Leur een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Burgemeester Miranda de Vries reikte donderdagochtend de versierselen uit aan deze decorandi, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Van Goghkerk.

De volgende mensen hebben een Koninklijke Onderscheiding toegekend gekregen:

 1. Mevrouw M.C.E. Trouw-Van Aert (Ria) –  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Decoranda (63 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.

1985 – heden: vrijwilliger bij de Mariaparochie en secretaris (2009 – heden) van het Lambertuskoor te Etten-Leur. Decoranda bezorgt het parochieblad. Ook is zij lid van het Lambertskoor en is zij actief betrokken bij het samenstellen van het Lambertuskoorblad. Ook is zij ieder jaar de medeorganisator van de muzikale omlijsting door het Lambertuskoor tijdens de jaarlijkse eucharistieviering in het bedevaartsoord Beauraing.

1988 – 2015: vrijwilliger bij en bestuurslid en secretaris van de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) afdeling Etten. Zij vertegenwoordigde de afdeling tijdens bijeenkomsten van de kring Breda en het KVO Gewest. Daarnaast was zij medeorganisator van vele activiteiten en excursies. Verder heeft zij mede het boek “75 jaar door de tijd” geschreven. Ook was zij webmaster.

2008 -2012: vrijwilliger bij de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand Kring Breda. Zij heeft mee gewerkt aan een boek over de historie van de RKJB waarin de periode 1922-1966 is beschreven en geïllustreerd.

2014 – heden: vrijwilliger bij De Zonnebloem. Zij neemt jaarlijks een week deel aan de Zonnebloemvakantie.

2015 – heden: vrijwilliger bij de Tennisclub Etten. Als ledenadministrateur is zij verantwoordelijk voor de ledenadministratie, het bijhouden van de contributiebetalingen, het aan- en afmelden van leden bij de KNLTB en het verstrekken van KNLTB-passen.

2015 – heden: bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Etten. Zij is verantwoordelijk voor de  website. Daarnaast is zij medeorganisator van culturele en ontspanningsbijeenkomsten, verricht hand- en spandiensten en levert kopij aan voor het Lindeblad.

 1. De heer M.A. Blom (Rinus) –  Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Decorandus (76 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten.

Decorandus startte in 1968 zijn eigen autorijschool Blom BV. De verkeersschool groeide onder zijn leiding uit tot een van de grootste van Nederland met 60 medewerkers en vestigingen in Etten-Leur, Breda en Tilburg. Hij heeft daarmee een belangrijke impuls gegeven aan de werkgelegenheid en de economie. Hij initieerde nieuwe opleidingsmogelijkheden, zoals de spoedopleiding voor het chauffeursdiploma.  Naast de rijschool startte betrokkene eindjaren ’80 met een voor Zuid West Nederland uniek logistiek opleidingscentrum,  waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (in samenwerking met de uitkeringsinstanties) werden omgeschoold tot heftruckchauffeur.

Ook verricht hij de volgende vrijwillige activiteiten:

1982 – heden: ondersteuner van de paardenevenementen Vereniging Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) regio Noord-Brabant en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Ook heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd voor de Stichting PPS (Paard, Prestatie en Sport). Betrokkene organiseert jaarlijks paardensportevenementen en ondersteunt daarnaast de organisatie van vele andere paardenevenementen financieel en door het ter beschikking stellen van hindernissen. Ook is de Verkeersschool Blom één van de hoofdsponsoren van de KWPN. Voor een aantal paardensportevenementen uit de regio, zoals de clubkampioenschappen van de KNHS, stelt hij zijn eigen Hoeve De Grient belangeloos beschikbaar.

De heer Blom vervulde een toonaangevende rol in de ontwikkeling van het onderwijs en de certificering van het nationale en internationale vervoer van paarden, waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het thema paardenwelzijn.

De heer Blom heeft veel betekend voor de paardensport. Zijn inzet en betrokkenheid daarbij is al vele jaren bekend en wordt gewaardeerd niet alleen in Etten-Leur maar door heel het land. Recent werd hij door de KWPN regio Noord-Brabant gehuldigd als “Paardensportman van het jaar 2017”.

De heer Blom heeft ook veel betekend als voorzitter van de Rinus Blom Foundation.

 1. Mevrouw M.L.J. van Ginneken (Ria) –  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Decoranda (71 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.

1969 – heden: vrijwilliger bij de Mariaparochie. Zij fungeert als cantor, lector en dirigent van het dameskoor. Ook was zij medeoprichter en dirigent van het kinderkoor, secretaris en hulpdirigent van het gemengd koor, lid van de parochievergadering en voorganger in gebedsdiensten.

1979 – 2010: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Orgelkring Jacobus Zeemans.

1991 – heden: wijkhoofd collecte en collectant voor het Diabetes Fonds.

1992 – heden: wijkhoofd collecte en collectant voor de Hartstichting.

1994 – heden : vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Etten-Leur. Zij is EHBO-er bij evenementen. Daarnaast was zij lid en voorzitter van de kascommissie en examinator bij examens Jeugd EHBO.

1999 – heden: trainer bij de atletiekvereniging ARV Achilles.

1999 – heden: vrijwilliger bij de Heemkundekring Jan Uten Houte. Zij bezorgt het mededelingenblad, de jaarlijkse boekenwerken en brieven.

2000 – 2012: dirigent van het koor van het verzorgingshuis Het Anbarg.

2002 – heden: wijkhoofd collecte en collectant voor de Maag Lever Darm Stichting.

 

 1. De heer C.F.A. Naalden (Kees) –  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Decorandus (72 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.

1992 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Volkstuindersvereniging Etten-Leur. Hij is actief als coördinator van het volkstuincomplex Kokkestraat en in die hoedanigheid verantwoordelijk  voor de goede gang van zaken op dit complex. Als bestuurslid is hij medeverantwoordelijk  voor het reilen en zeilen van de vereniging bestaande uit drie complexen in Etten-Leur. Daarnaast is hij actief bij het organiseren van diverse activiteiten op de tuincomplexen en het geven van rondleidingen  aan de schooljeugd.

2008 – heden: vrijwilliger bij de wijkvereniging Centrum Oost Etten-Leur. Daarnaast is betrokkene lid van het buurtpreventieteam in de wijk Centrum Oost.

2014 – heden: oprichter van en vrijwilliger bij de stichting Samentuin Van Gogh te Etten-Leur. Hij  heeft ervoor gezorgd dat van een braakliggend  terrein een ecologische moestuin gemaakt is.

Met de nabij gelegen basisschool en kinderopvang  zijn afspraken gemaakt om met de kinderen de moestuin te bezoeken en deze te onderhouden.  Daarnaast heeft hij door de plaatselijke VMBO-school  insectenhotels  laten maken. Om de moestuin financieel draaiende te houden zet betrokkene zich in voor het werven van sponsors.

 

 1. De heer C.R.H.M. Schrauwen (Rob) –  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Decorandus (73 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.

1976 – 2003: Hij is medeoprichter en penningmeester (198 8-2003) van en vrijwilliger bij het Nederlands Drukkerij Museum te Etten-Leur. Betrokkene leverde een bijdrage aan de opbouw van het museum en verrichtte allerlei hand-en-spandiensten voor de wisseltentoonstellingen. Daarnaast gaf hij rondleidingen.

1985 – heden:  vrijwilliger bij de H. Mariaparochie Etten-Leur. Hij was redactielid van het kerkblad  “De Torens” van de Petrus parochie en is vanaf de fusie van de drie Etten-Leurse parochies in 2002 redactielid van het kerkblad “Informaria”. Tevens was hij vormgever van diverse boeken en maakt hij thans deel uit van de inventarisatiecommissie.

1999 – heden: vrijwilliger bij de Heemkundekring Jan Uten Houte. Hij is lid van diverse werkgroepen, zoals de werkgroep pr & communicatie en de schrijversgroep. Daarnaast is hij uitvoerder en vormgever.

2002 – heden: vrijwilliger bij het Grafisch museum te Wouw en verzorgt hier rondleidingen.

2010 – heden: vrijwilliger bij de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Etten.                     Hij verzorgt de lay-out en typografische verwerking van de teksten het  KBO Lindeblad.

 1. De heer A.M.A. Slagboom (Arie) –  Lid in de Orde van Oranje Nassau

Decorandus (75 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.

1995 – 2017: vrijwilliger bij Avoord Zorg en Wonen en gaat wekelijks mee als begeleider met de (rolstoel) wandelaars.

1995 – heden: vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Etten-Leur. Hij verrichtte de volgende taken:

 • de verzorging van de maandelijkse editie van het kerkblad;
 • de verzorging van het drukken van teksten voor de kerkdiensten;
 • het verlenen van hulp bij de inrichting van het kerkgebouw “de Baai”;
 • het delven van graven op het Protestantse Begraafplaats aan de Lange Brugstraat;
 • het regelmatig bezoeken en ondersteunen van zieke. en oude gemeenteleden;
 • het verrichten van huishoudelijke klussen bij gemeenteleden die dit zelf niet meer kunnen;
 • het fabriceren van rekwisieten voor bijzondere diensten en het beschilderen van doopkaarsen.

 

 1. De heer H.E.G. Stevens (Hans) –  Lid in de Orde van Oranje Nassau

 Decorandus (70) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten.

1993 – heden: initiatiefnemer, oprichter en penningmeester (tot 2016) van wijkvereniging Centrum West. Gedurende een aantal jaren was hij ook interim-voorzitter, voorzitter en secretaris van deze wijkvereniging en verrichtte hij vele vrijwilligerswerkzaamheden. Vanaf de oprichting van de Buurtpreventie in de wijk is hij hiervoor actief.

2009 – 2013: bestuurslid van motorclub Speedy Gonzales. Ook was hij actief betrokken als vrijwilliger bij de organisatie van de vele activiteiten die werden georganiseerd door deze motorclub.

Vanaf 2011:  lid van de steunfractie en vanaf 2014 tot 2018 burgerraadslid voor D’66 afdeling Etten-Leur

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *