Home / Algemeen / Sloop Banakker in ieder geval gestaakt tot vrijdag aanstaande

Sloop Banakker in ieder geval gestaakt tot vrijdag aanstaande

Ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd, gesprekken met omgevingsdienst gaande

Stop sloop zeker tot einde deze week

De sloop van de oude Banakker ligt zeker tot einde van deze week stil. Dit op last van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN), in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, vanwege de gesignaleerde beschermde vleermuizen.

Wat is er vanaf vorige donderdag gebeurd?

Vorige week ontving de omgevingsdienst, die toeziet op de uitvoering van de Wet natuurbescherming, een anonieme melding over vleermuizen rondom de Banakker. Op last van de omgevingsdienst heeft de gemeente de sloop stilgelegd. De gemeente heeft afgelopen donderdag een ecoloog opdracht gegeven te onderzoeken of de vleermuizen daadwerkelijk verblijven in de oude Banakker, en wat voor soort verblijf dat zou zijn. Hij trof inderdaad een zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan in de oude Banakker.

Gemeente zorgt voor beschermde diersoorten

In de afgelopen elf jaar zijn in opdracht van de gemeente drie onderzoeken uitgevoerd naar de flora en fauna in en rondom de oude Banakker. Bij het tweede onderzoek in 2012 is een verblijf van drie vleermuizen aangetoond in het pand. De gemeente trof meerdere compenserende maatregelen. Dit betekent dat er in de omgeving een extra groenvoorziening is aangebracht en in de bouw van de nieuwe Banakker aantrekkelijke zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen aangebracht werden. Het derde onderzoek, in 2016, heeft wel de leefomgeving rondom het pand, maar niet in het pand in kaart gebracht. Een eerdere ontheffing had een tijdelijk karakter. Hierdoor heeft de gemeente momenteel geen ontheffing voor de sloop vanuit de Wet natuurbescherming.

Zoeken naar beste oplossing

Het onderzoek van de ecoloog richt zich op mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen. In gesprek met de omgevingsdienst dinsdagmiddag bespraken is welke maatregelen er nodig zijn om de Wet natuurbescherming te respecteren en wat de gevolgen zijn voor de sloop.

Uitkomsten gesprek met omgevingsdienst

Tijdens het gesprek zijn nadrukkelijk de genomen maatregelen van de gemeente besproken. Gemeente Etten-Leur heeft laten zien zorgvuldig en veelvuldig haar zorgplicht voor beschermde soorten uit te oefenen. Ook zijn de mogelijkheden voor het vervolg besproken. De gemeente heeft in het gesprek de belangen van omwonenden nadrukkelijk toegelicht. Hierbij zijn onder meer veiligheid, diverse vormen van overlast en economische aspecten benoemd. Intern heroverweegt de omgevingsdienst of bij deze handhavingsactie op grond van de Wet natuurbescherming alle belangen voldoende gewogen zijn.

Wat betekent dit?

De sloop van de oude Banakker ligt in ieder geval stil tot en met vrijdag 13 juli. Die dag word een terugkoppeling verwacht van de omgevingsdienst én is het ecologisch onderzoek op zomerverblijven afgerond.

De gemeente neemt haar zorgplicht voor beschermde diersoorten serieus. Zij delen zeker de zorgen van omwonenden over een langere duur van de sloop en de mogelijke vertraging van de verdere inrichting van het openbaar gebied die gepland is op de locatie van het oude bad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *