Home / Algemeen / Nieuwjaarsreceptie gemeente Etten-Leur in zwembad De Banakker

Nieuwjaarsreceptie gemeente Etten-Leur in zwembad De Banakker

Maandagavond hield de gemeente Etten-Leur traditie getrouw een nieuwjaarsreceptie, waar bewoners de burgemeester en wethouders een gelukkig nieuwjaar konden wensen en natuurlijk andersom. Dit jaar is er gekozen voor een nieuwe locatie. Waar het andere jaren in Nieuwe Nobelaer was of in het gemeente huis, is er dit jaar gekozen voor de recreatieruimte van spiksplinternieuw zwembad De Banakker. Bij binnenkomst  Werden de mensen onthaald door live achtergrond muziek en werd hen al snel een hapje en een drankje aangeboden. Al snel vormde er een flinke rij van mensen die de burgemeester en wethouders een gelukkig nieuwjaar kwamen wensen.  Na dat de meeste mensen verwelkomd waren hield de burgemeester de volgende toespraak  onder het motto ‘Samen’, en werd er gezongen voor haar verjaardag.

Speech nieuwjaarsreceptie Burgemeester Miranda de Vries – Miranda de Vries 7-1-2019
‘Ik kan het niet alleen’ – De Dijk
Welkom, van harte welkom op een unieke locatie dit jaar: het nieuwe zwembad. Wat mij
betreft is dit een prachtige plek om met u terug te blikken op het afgelopen jaar en
natuurlijk om te proosten op het nieuwe jaar.
Vorig jaar zei ik in mijn nieuwjaarstoespraak: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
En dat heeft het afgelopen jaar allemaal plaatsgevonden. Er is uitbundig gehoor gegeven aan
mijn oproep om kennis te maken met Etten-Leur. Ik heb fijne ontmoetingen gehad met heel
veel verschillende Etten-Leurenaren. Thuis in gezinnen die veel hebben meegemaakt, op
koffieochtenden, bij verenigingen, met sporters, met motorrijders, met creatievelingen en
met ontelbaar veel betrokken vrijwilligers. De kracht van samen is duidelijk voelbaar.
Voor het bestuur van Etten-Leur was 2018 een jaar van verandering. De verkiezingen op 21
maart, het afscheid van de oude raad en de installatie van de nieuwe raad. Verder natuurlijk
de start van het nieuwe college, met als nieuwe wethouders Martin van der Bijl en Kees van
Aert. En alsof het bestuur van Etten-Leur nog niet genoeg vernieuwd was, namen we
afscheid van Barbera Silvis als gemeentesecretaris en verwelkomden we Cor Smits als
nieuwe. Gelukkig kan ik vertellen dat Jan van Hal inmiddels thuis verder aan het revalideren
is en dat het stukken beter gaat. Tegelijkertijd zijn we blij dat Jan Paantjes zijn honneurs in
het college waarneemt.
Kijkend naar foto’s van vorig jaar, valt het op dat ik begon en eindigde met het kerstcircus.
Eind van dit jaar wel met een speciale lustrumeditie: grootser en nog beter bezocht dan
vorig jaar. Er gebeurde nog meer in Etten-Leur: we waren genomineerd voor fietsstad 2018,
en we openden onder andere de 8ste brede school de Sonate, het digitale Trouwportaal, de
Skatebaan, de Gedenkparken (voorheen begraafplaatsen aan de Stationsstraat en
Binnentuin) en natuurlijk dit prachtige nieuwe Zwembad.

Ik ben trots op inwoners, ondernemers, onderwijs, allerlei verenigingen, stichtingen en clubs
die ongelooflijk veel hebben mogelijk gemaakt.
o Als eerste de activiteiten waarbij het opvalt dat het Etten-Leurse bedrijfsleven echt
samen staat voor onze gemeente; of het nu de Wielerronde, de Marathon, Lampjes voor
de Moeierboom, een concert of een AED is: als er gesponsord moet worden dan zijn
jullie er. Het gaat economisch goed in Nederland en Etten-Leur. We hebben mooie en
innovatieve bedrijven in onze gemeente. Jullie zorgen voor werkgelegenheid, ook voor
mensen die wat meer begeleiding nodig hebben, én jullie werken met het onderwijs aan
een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
o Wat viel nog meer op ? De Leuke Dingen Dag voor kinderen en gezinnen in pleegzorg, de
burendag, de open dag bij X-EL ( prachtig zoveel jong talent), de Dementheek, Jeugdland,
Speeltuin De Hoge Neer, De Run voor Kika , de officiële start van het FEMEX netwerk,
maar ook de intocht van de Sint en de kerstmarkt op het Van Bergenplein met dansende
kerstboom.
Ik weet dat ik nog zoveel andere dingen kan noemen en evenzoveel evenementen waar vele
vrijwilligers zich voor inzetten. Voor de jongeren onder ons daarom een ‘Shout out’ voor
jullie allemaal! En voor de wat ouderen onder ons: met een ‘shout out’ bedoel ik een buiging
voor iedereen die zich zo voor Etten-Leur inzet!
In Etten-Leur hebben we prachtige voorzieningen, de gemeente ziet er mooi uit, de meeste
mensen hebben het goed en wij – zoals we hier samen staan – doen ons best om er ook te
zijn voor de kwetsbare mensen; voor hen die het minder goed hebben. Tegelijkertijd is de
toekomst uitdagend.
Hoe houden we onze voorzieningen zo mooi en tegelijkertijd betaalbaar? Hoe blijven we zo
goed mogelijk zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn en onze aandacht nodig hebben? En
hoe kunnen we de uitdagingen van ons klimaat het hoofd bieden? Ook in Etten-Leur hebben
we daarmee te maken. En ook in Etten-Leur hebben we te maken met het onverwachte, het
onvoorstelbare, zoals de brand aan de Nieuwe Kerkstraat waarbij een jonge moeder
omkwam afgelopen zomer.
Of met criminaliteit zoals het schietincident in datzelfde weekend. Onderwerpen die voor
beroering zorgen. Zorg voor elkaar, veiligheid, goede voorzieningen en het klimaat. Het zijn
onderwerpen die ons allen raken.

Een vrije vertaling van “als je doet wat je deed, zul je krijgen wat je kreeg” is dat onze wereld
in hoog tempo verandert en dat je het dus ook niet meer redt met alleen bestaande
structuren en bestaande oplossingen. Voor nieuwe oplossingen hebben wij u nodig. Nieuwe
oplossingen hoeven niet altijd groots te zijn. Vaak zitten echte veranderingen in kleine
dingen.
Even een voorbeeld: wij gaan als gemeente voortaan op afspraak werken. Dat is wel zo
efficiënt. Bij de kapper maakt u ook een afspraak, toch? Tegenover het werken op afspraak
staat dat wij uw paspoort thuis kunnen laten bezorgen. Of – zoals we al jaren doen – eens
per kwartaal naar de Anbarg gaan, om daar service te verlenen bij onze inwoners die zelf
moeilijk naar het gemeentehuis kunnen komen of iets meer tijd en begeleiding nodig
hebben. Maatwerk, slimme oplossingen (bijvoorbeeld de slimme verlichting in het
buitengebied) en het samen zoeken naar oplossingen horen bij de vraagstukken van deze
tijd. Vaak met behulp van datagedreven werken.
‘Nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken’ gaat ook over wat een ieder kan bijdragen
aan bijvoorbeeld de reductie van de CO2 uitstoot – zoals de KSE die zonnepanelen op hun
gebouwen plaatst en u daarmee in de gelegenheid stelt om daarin te investeren. Zo maken
we Etten-Leur een stapje duurzamer.
Onze gemeenteraadsleden steken hun nek uit om voor de gemeenschap, voor Etten-Leur, de
best mogelijke besluiten te nemen. Maar zoals ook al in de toekomstvisie van Etten-Leur
staat: we kunnen het alleen als we het samen doen. Deze gemeenteraad vraagt u om mee te
doen. En natuurlijk, de gemeente is niet perfect, ook wij moeten blijven leren om de
samenwerking goed te doen. Elkaar blijven ontmoeten is juist dan belangrijk. Zeker in deze
tijd is elkaar ontmoeten, vaak ook buiten de eigen – zogenaamde – ‘bubbel’, belangrijk. Met
elkaar in dialoog – of het nu gaat over bouwhoogte en woningbouwlocaties, uw mening over
vuurwerk of een afvalsysteem –, samen komen we verder en overbruggen we vaak
verschillen van inzicht.

Ik las een boek in de kerstvakantie waarin een burgemeester na de gemeenteraad een bingo
organiseert om veel belangstellenden bij de raad te krijgen, dat lijkt me niet passen in EttenLeur, maar wie weet heeft u een beter idee.
Deze raad vraagt u mee te denken over nieuwe oplossingen voor de uitdagingen van de
toekomst, maar ook echt concreet mee te doen. Samen kunnen we zorgen dat Etten-Leur
een fijne gemeente blijft. De kracht van ‘samen’ heb ik het afgelopen jaar ervaren. Ik heb er
alle vertrouwen in dat we dat samen ook in 2019 weer zullen waarmaken. Ik wens u samen,
samen met uw geliefden, uw familie, vrienden en buren, een heel mooi en liefdevol 2019!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *