Home / Algemeen / Informatieavond natuurproject Noordrand Midden (Etten-Leur)

Informatieavond natuurproject Noordrand Midden (Etten-Leur)

Op dinsdagavond 29 januari 2019 is er een informatieavond over het natuurproject Noordrand Midden. De avond start om 19.30 uur bij paviljoen De Turfvaart in Etten-Leur (Westpolderpad 6, 4871 NC).

Ten noorden van Prinsenbeek en Etten-Leur willen provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer drie aan elkaar grenzende natuurgebieden realiseren. Ook wordt het watersysteem aangepast. Het betreft de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken, samen ook wel Noordrand Midden genoemd.

Nieuwe start
Al in 2010 waren er plannen om de water- en natuurdoelen in het gebied Noordrand Midden te realiseren, maar het project is destijds stilgelegd. In juli 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer. Dit betekent een nieuwe start van het project Noordrand Midden. De drie partijen gaan samen aan de slag om de waterhuishouding in de natuurgebieden te verbeteren in combinatie met de realisatie van het natuurnetwerk.

Programma
19.30 uur Inloop
20.00 uur Welkomstwoord Hans-Peter Verroen, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta
20.05 uur Projectmanager Peter Janssen vertelt over het project, het proces en de planning
20.25 uur Toelichting rol Staatsbosbeheer en deelproject Weimeren door Jelka Both, gebiedsmanager Staatsbosbeheer
20.30 uur Informatiemarkt deelonderwerpen project

Tijdens de informatieavond is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.
Meer informatie over het project is te vinden op www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden.

Het project Noordrand Midden wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

foto: brabantsedelta

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *