Home / Algemeen / Herontwikkeling GGZ locatie naar ‘Van Bergenpark’

Herontwikkeling GGZ locatie naar ‘Van Bergenpark’

Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 11 september 2018 de ruimtelijke kaders vastgesteld voor het project ‘Van Bergenpark’. Het betreft een plan voor de omvorming van het grootste deel van het terrein dat nu in eigendom is bij GGz Breeburg. Het is gelegen ten oosten van het Lichttorenhoofd in Etten Leur. Het plan is ingediend door NBU uit Etten Leur.
Het is de bedoeling dat binnen het gebied ongeveer 220 woningen worden gebouwd. De woningen zullen overwegend grondgebonden worden gebouwd met een aantal appartementengebouwen in maximaal 4 lagen. Het plan bestaat uit meerdere woningtypen en verschillende prijsklassen. Er komen koopwoningen en (sociale) huurwoningen. Er is veel aandacht voor groen in de wijk. Er zijn waardevolle bomen en groenpartijen in het plan opgenomen.

De ruimtelijke kaders zijn aan de raad voorgelegd met de vraag om behandeling in de raadsvergadering van ‘De raad luistert’ van 8 oktober aanstaande.

Met de omgeving is op 22 november 2017 en op 4 juli 2018 gesproken. Op beide momenten zijn opmerkingen gemaakt. In de plannen is met deze opmerkingen rekening gehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *