Home / Algemeen / Afscheid raadsleden Etten-Leur en erepenning voor May Rijnen-Faber

Afscheid raadsleden Etten-Leur en erepenning voor May Rijnen-Faber

Burgemeester Miranda de Vries heeft tijdens de raadsvergadering op 27 maart de gemeentelijke erepenning uitgereikt aan May Rijnen-Faber.  Op deze avond werd afscheid genomen van de huidige gemeenteraad.

Maar ook werd er stil gestaan bij het overlijden van APB-raadslid Ron Rosbak, die vorige week op 57 jarige leeftijd is overleden. Alle 10 de raadsleden kregen een bloemetje van Burgemeester de Vries en een herinneringspenning als aandenken. Raadslid May Rijnen die bijna 20 jaar in de raad zat kreeg een erepenning opgespeld.

May Rijnen is vanaf 1998 onafgebroken lid geweest van de gemeenteraad van Etten-Leur en vanaf 2002 van het presidium (burgemeester en fractievoorzitters). Zij zat daarbijregelmatig vergaderingen voor. In het begin waren dit de commissievergaderingen en tegenwoordig de vergaderingen van ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’. In de periode 2006 tot en met 2010 was zij bovendien als raadsnestor voorzitter van de gemeenteraad.

In de afgelopen raadsperiode heeft May Rijnen nog een aantal extra taken opgepakt. Zo was zij voorzitter van de werkgroep raadsprogramma en was zij plaatsvervangend voorzitter van de vertrouwenscommissie die het proces van het voordragen van de nieuwe burgemeester heeft vormgegeven en begeleid.

Gezien haar grote verdiensten voor de gemeenschap van Etten-Leur hebben burgemeester en wethouders daarom besloten May Rijnen de erepenning van de gemeente Etten-Leur toe te kennen.

De vertrekkende raadsleden zijn :

Jan Weijermars ( VVD )
Kitty Hoevenberg ( CDA )
Peter Mul (D66 )
Jake Owen Raats (Leefbaar Etten-Leur)
Jurriën Cerneus (D66)
Ankie de Hoon (CDA )
Simon de Hoon (APB)
José Locks (Ons Etten-Leur)
Erik Vissers (D66)
May Rijnen ( PVDA )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *