Home / Algemeen / Etten-Leur zet in op gezamenlijke plannen met inwoners en partners

Etten-Leur zet in op gezamenlijke plannen met inwoners en partners

Etten-Leur heeft grote uitdagingen de komende jaren: een ambitieus raadsprogramma dat het college samen met inwoners en andere partners wil realiseren en een financiële positie die versterking behoeft. Deze zaken komen samen in de begroting 2019-2022 die het college van Etten-Leur aan de gemeenteraad presenteert.

Concrete acties in 2019

Een deel van de acties zijn concreet benoemd. Deze liggen op het gebied van taken waar de gemeente verantwoordelijk voor is zoals acties die de dienstverlening voor inwoners en ondernemers gemakkelijker gaan maken. Voorbeelden hiervan zijn: het digitaliseren van de parkeervergunningen, het uitvoeren van de ondernemerspeiling (en daarna ook samen met ondernemers aan de slag met de resultaten), de keuze voor een nieuw afvalsysteem (invoering per 1-1-2020), het inrichten van een lokaal en regionaal dashboard voor de jeugdzorg en de Wmo en het eenvoudiger (digitaal) melden van kleinschalige evenementen (bijv. een buurt-bbq). Ook de bouw van 275 woningen staat op het programma.

Er zijn ook acties die nog uitgewerkt moeten worden

Daarnaast staan er ook acties in die nog concreet gemaakt moeten worden. Die vormen een belangrijk deel van het realiseren van het raadsprogramma. De gemeente wil namelijk een aantal plannen of maatschappelijke akkoorden maken met inwoners en andere partners. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Routekaart Klimaatneutraal Etten-Leur of onderwerpen op het gebied van veiligheid en het sociaal domein. Het kan zijn dat die plannen nog financiële gevolgen hebben. Als dat duidelijk is, kan de gemeente dit aan de gemeenteraad voorleggen bij de kadernota en begroting volgend jaar. 2019 is het jaar waarin ze deze plannen willen opstellen. In 2020 en 2021 voeren zij deze plannen daadwerkelijk uit. Daarbij moet er gelet worden op de financiële positie van de gemeente.

De financiële positie van Etten-Leur staat onder druk

Het college vraagt in deze begroting aandacht voor de financiële positie van de gemeente. Etten-Leur heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de financiële positie die ze in economisch betere tijden opbouwden. Daarmee handhaafden ze haar ambitieniveau, pakten ze nieuwe taken op en hielden ze de woonlasten laag. Echter mag zij de ogen niet sluiten voor de dalende lijn van de reservepositie en voor het feit dat ze elk jaar een lage uitgangspositie hebben voor de begroting. Het college wil in 2019 verkennen hoe het financieel beleid consistent en gedegen kan zijn in een tijd waarin ze niet meer de mogelijkheden uit het verleden hebben. Ze willen namelijk de financieel stabiele gemeente kunnen blijven die ze altijd zijn geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *