Home / Algemeen / ecoloog gaat onderzoek doen naar vleermuizen in de oude Banakker

ecoloog gaat onderzoek doen naar vleermuizen in de oude Banakker

Onderzoek

De gemeente heeft gister een ecoloog opdracht gegeven te onderzoeken of de vleermuizen daadwerkelijk verblijven in de oude Banakker, en wat voor soort verblijf dat zou zijn. Tot nu toe zijn de vleermuizen alleen in de omgeving van het pand gesignaleerd. Dit kunnen ook foeragerende vleermuizen zijn met een verblijfplaats in de wijk.

Gemeente zorgt voor bedreigde diersoorten

In de afgelopen elf jaar zijn in opdracht van de gemeente  drie onderzoeken uitgevoerd in en rondom de oude Banakker naar de flora en fauna. Bij het tweede onderzoek in 2012 is een verblijf van drie vleermuizen aangetoond in het pand. De gemeente trof meerdere vervangende maatregelen. Dit betekent dat er in de omgeving in de groenvoorziening en in de bouw van de nieuwe Banakker aantrekkelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen aangebracht werden. Dit leidde tot een ontheffing en de mogelijkheid tot sloop. Het derde onderzoek, in 2016, heeft wel de leefomgeving rondom het pand, maar niet in het pand in kaart gebracht. De ontheffing had echter een tijdelijk karakter. Hierdoor heeft de gemeente momenteel geen ontheffing voor de sloop vanuit de wet Natuurbescherming.

Zoeken naar beste oplossing

Het onderzoek van de ecoloog richt zich op het constateren van de aan- of afwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen. In gesprek met de omgevingsdienst begin volgende week bespreekt de gemeente welke maatregelen er nodig zijn om de wet natuurbescherming te respecteren en wat de gevolgen zijn voor de sloop. “De gemeente neemt haar zorgplicht voor beschermde diersoorten serieus. Ook begrijpen we de zorgen van omwonenden over een langere duur van de sloop en de mogelijke vertraging van de verdere inrichting van het openbaar gebied die gepland is op de locatie van het oude bad. Zodra er meer informatie bekend is delen wij die”, aldus wethouder van Hal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *