Home / Algemeen / Controles op kwaliteit en veiligheid van huisvesting in Etten-Leur

Controles op kwaliteit en veiligheid van huisvesting in Etten-Leur

Binnen de gemeente Etten-Leur vinden controles plaats op het gebied van adres gerelateerde problematiek. Bij deze controles werkt de gemeente samen met het UWV, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de politie.
Bij een persoon met kleine kinderen werd een zorgelijke financiële toestand ontdekt. Na het huisbezoek wijzigde de bewoner de situatie zelf, zodat deze persoon weer recht op bijstand heeft. In een andere situatie bleek dat een pand, waar regelmatig arbeidsmigranten woonden, op dat moment onbewoond was. De buurtbewoners zijn daarvan op de hoogte gebracht en kregen contactgegevens waar zij eventuele nieuwe overlastmeldingen kwijt kunnen.
Bij de gezamenlijke controles ging het om de volgende zaken: het terugdringen van uitkeringsfraude, het aanpakken van illegaliteit en illegale bewoning, het helpen van inwoners met schuldenproblematiek om van hun schuld af te komen en het oppakken van andere zorgsignalen. De gemeente vindt dit project erg belangrijk, om (het gevoel van) veiligheid en leefbaarheid in Etten-Leur te vergroten.

Eerste resultaten
Er is inmiddels twee keer een controle geweest. Hierbij zijn vijftien adressen gecontroleerd. Tijdens de controles zijn er situaties aangetroffen die leidden tot gerichte acties. Dit zijn acties op het gebied van zorgondersteuning, sociaal-maatschappelijke begeleiding en aanpak van onwenselijke en gevaarlijke woonomstandigheden. Er zijn vier zorgsignalen doorgegeven, onder andere over de hygiëne in een woning van iemand met een mogelijk zorgelijke psychische toestand en over het gebruik van cannabis in aanwezigheid van een zeer jong kind. Daarnaast zijn er meerdere onjuistheden in de inschrijvingen bij de gemeente in de ‘basisregistratie personen’ vastgesteld, met gevolgen voor bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen van de betrokken inwoners. In acht gevallen is er een onderzoek opgestart naar uitkeringen en voorzieningen.

Doelen van het project
Het project ‘Adres gerelateerde problematiek’ heeft verschillende doelen. Voor de gemeente Etten-Leur gaat het vooral om het opheffen van onveilige woonsituaties en het verbeteren van veiligheid, leefbaarheid en gezondheid voor bewoners en hun omgeving. Bijvoorbeeld het opsporen van leegstand, overbewoning, overlast en (brand)veiligheidsrisico’s. Een ander doel is het herkennen van zorgsignalen en het in beeld brengen van en ondersteuning bieden aan zorgmijders. Dit zijn mensen die wel hulp nodig hebben, maar niet om hulp vragen of hulp niet willen of kunnen accepteren. Bovendien zijn de controledagen bedoeld om diverse vormen van fraudezaken op te sporen, zoals uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw en arbeidsmarktfraude.

Goede samenwerking
De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) heeft de opdracht gegeven om projecten die het thema ‘Bewoningsvraagstukken’ hebben, samen met ketenpartners lokaal en regionaal op te pakken. Het project ‘Adres gerelateerde problematiek’ is hier binnen de gemeente Etten-Leur een mooi voorbeeld van. De samenwerking tussen de betrokken partijen verloopt goed. Op basis van de eigen specifieke kennis en expertise draagt elke partij zijn steentje bij aan het totale project. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om uitkerings- of belastingfraude op te sporen doordat de controles gezamenlijk uitgevoerd worden met de uitkeringsinstanties en de Belastingdienst.

Eindrapport in oktober
De komende maanden vinden er meer controles plaats. De uitvoering van het samenwerkingsproject loopt tot ongeveer oktober 2019. Daarna worden alle resultaten verzameld en uitgewerkt in een eindrapport. Aan de hand van de resultaten brengt de gemeente mogelijke verbeteringen aan het project aan, om het daarna regulier onderdeel te maken van de gemeentelijke organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *