Home / Algemeen nieuws (page 191)

Algemeen nieuws

Gevaarlijke takken op de Liesbosweg

Vandaag heeft de brandweer enkele gevaarlijke hangende takken verwijdert aan de Liesbosweg. De takken zijn vermoedelijk bij een eerdere storm geknakt en vielen nu op door de dorre bladeren. Aangezien de takken over de rijbaan hingen is de brandweer opgeroepen om deze te verwijderen. Hiervoor is er een hoogwerker van …

lees verder

Gemeentebestuur houdt burgerpeiling

Het gemeentebestuur van Etten-Leur houdt in de maand september een burgerpeiling. Daarbij wordt de mening van inwoners gevraagd over de volgende thema’s: woon- en leefomgeving, relatie burger-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn.   Waarstaatjegemeente.nl De komende burgerpeiling is onderdeel van het landelijke project ‘Waarstaatjegemeente.nl’. Met zijn deelname aan dat project …

lees verder

Hout geleverd bij de Turfvaart

Op donderdagochtend 10 september is het begin gemaakt van de bouw van de Turfvaart aan de Jachthaven in Etten-Leur. Vandaag werd namelijk het hout afgeleverd, benodigd voor de herbouw van de gesloopte Turfvaart die begin dit jaar door een brand werd verwoest. Wanneer de bouwvakkers aan de slag gaan met …

lees verder

GALM project 2015/2016

Om inwoners van Etten-Leur in de leeftijd van 55 tot 65 jaar die niet of nauwelijks bewegen te stimuleren te gaan sporten en/ of bewegen organiseert het college in het najaar van 2015 en 2016 een GALM project. Bij een GALM project wordt de doelgroep uitgenodigd om kennis te maken …

lees verder

WVS-groep wordt leer/werk-bedrijf

WVS-groep wordt omgevormd tot een leer/werk-bedrijf, dat werkzoekenden via een kort en krachtig ‚leerwerktraject’ in het arbeidsproces laat instromen. Niet alleen mensen met een SW-indicatie, maar ook werkzoekenden in westelijk West-Brabant met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij het leerwerkbedrijf terecht. Daarbij staan de mensontwikkeling en het ‚arbeidsfit’ …

lees verder

Onderhoudswerk in de Wipakker

Het riolerings- en inrichtingswerk in de Wipakker is van start gegaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio februari 2016. Uiteraard is de voortgang van de werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden. Wat gaat er gebeuren? Het bestaande riool wordt vervangen door een nieuw riool. Tevens worden de huisaansluitleidingen, vanaf de …

lees verder

Gemeenten en provincie vragen de minister ook de milieueffecten van diverse optimalisaties van 380kV-verbinding te onderzoeken

De overheden uit de regio Midden- en West-Brabant hebben minister Kamp van Economische Zaken een brief gestuurd over de te realiseren 380 kV hoogspanningsverbinding. Het gaat over het tracégedeelte Roosendaal – Tilburg. Zij dringen er op aan dat de minister niet alleen de milieueffecten van de aangedragen alternatieven en enkele …

lees verder