Home / Algemeen / Asbest gevonden in nieuwbouwwijk De Streek

Asbest gevonden in nieuwbouwwijk De Streek

De gemeente Etten-Leur startte onlangs met het bouwrijp maken van woningbouwlocatie De Streek. Tijdens de werkzaamheden trof de aannemer op een specifieke locatie asbest verdachte resten aan. De aannemer stopte daarom onmiddellijk met de werkzaamheden en zette deze locatie af. Hierna is de grond onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat het om hechtgebonden asbest gaat. Ondanks dat de gezondheidsrisico’s minimaal zijn, treft de gemeente maatregelen.

 

Oorzaak

Eén activiteit die hoort bij het bouwrijp maken van deze woninglocatie is het afzetten van bovengrond. Hierbij haalt de aannemer de bovenste laag grond tijdelijk weg en legt dit als een bult op een aangewezen plek in het gebied. De plek waar de grond is weggehaald wordt daarna opgehoogd met grond uit een ander deel van het plangebied en vervolgens weer afgedekt met de bewaarde bovenste laag grond. Tijdens het afzetten van de bovengrond op een specifieke locatie in plan De Streek stuitte de aannemer op puinresten. Dit wordt wel vaker aangetroffen tijdens deze werkzaamheden, zeker als het om grond in het buitengebied gaat. Met behulp van een zeefinstallatie is het grove puin verwijderd. In de overgebleven bult grond werden ‘asbestverdachte’ materialen geconstateerd. Bij het onderzoek dat hier direct op volgde bleek dat het inderdaad om asbest gaat.

 

Aangetroffen asbest

De aangetroffen asbest is hechtgebonden en in grove delen. Bij deze vorm van asbest zijn de vezels sterk verankerd in een bindmiddel. Producten waarin de vezels sterk zijn verankerd (bijvoorbeeld asbestcement) geven weinig vezels af en zijn daarom aanzienlijk minder gevaarlijk dan niet-hechtgebonden asbest.

 

Maatregelen
De gemeente wil mogelijk onbedoeld contact met de grond en daarmee verspreiding van asbest voorkomen. Daarom heeft de gemeente de grond direct laten afzetten met bouwhekken en onderzoekt op dit moment hoe nu verder in deze situatie het beste gehandeld kan worden.

 

Gezondheidsrisico’s
Asbest is tot 1994 toegepast in allerlei producten zoals golfplaten, isolatiemateriaal en remschijven. Door deze toepassingen kunnen mensen blootgesteld worden aan asbestvezels. Ook wordt asbest wel eens in puin en puinhoudende grond uit ongecontroleerde sloop en dumpingen uit het verleden aangetroffen. Asbest levert alleen gezondheidsrisico’s op als het in de lucht terecht komt. Zolang het asbest in de bodem aanwezig is, zijn er nauwelijks gezondheidsrisico’s. Bij normaal vochthoudende grond en zeker in geval van hechtgebonden asbest zijn gezondheidsrisico’s dus uitgesloten. De gemeente treft toch deze maatregelen om zeker alle risico’s uit te sluiten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over asbest, kijkt u op de website van de GGD: http://www.ggdwestbrabant.nl/Themas/Milieu-en-veiligheid/Asbest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *