Home / Algemeen / 8 inwoners van Etten-Leur benoemd als lid van de procesgroep Participatienetwerk Sociaal Domein

8 inwoners van Etten-Leur benoemd als lid van de procesgroep Participatienetwerk Sociaal Domein

Tijdens een bijeenkomst woensdagmiddag in het Oude Raadhuis, zijn 8 inwoners van Etten-Leur in het bijzijn van wethouder Schouw benoemd als lid van de procesgroep Participatienetwerk Sociaal Domein. De 8 leden: Jetze van der Ham, Mariëlle Don, Sandro Everaers, Hülya Kilic, Jan de Wit, Frans van Ham, Hans Muis en Piet Vermunt.

De gemeente Etten-Leur heeft vanaf 2015 nieuwe taken op de terreinen wonen, zorg, welzijn, werk inkomen en minima (kort gezegd: sociaal domein). Samen met de bestaande adviesraden is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe manier om zoveel mogelijk inwoners een actieve rol te geven in de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Dit nieuwe model is het Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur. Dit Participatienetwerk bestaat uit een procesgroep en themagroepen.

De procesgroep neemt initiatieven om zo veel mogelijk inwoners te betrekken bij vraagstukken en thema’s in het sociaal domein. Zij weet de juiste netwerken aan te boren en organiseert de ontmoeting en het gesprek tussen inwoners en gemeente. Dit zijn dan de themagroepen, die inhoudelijk met het vraagstuk aan de slag gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *