Home / Algemeen nieuws / Taal- en rekendans in Kloostergaard

Taal- en rekendans in Kloostergaard

Donderdagochtend is de tweede Taal-en rekendans gehouden met peuters van KDV de Groene Vlinder en de ouderen van Avoord. Wethouder Dujardin was hierbij aanwezig. De Taal- en Rekendans is onderdeel van de Week van de Alfabetisering. Het is heel bijzonder om deze doelgroepen samen te zien!

De taal- en rekendans is een samenwerking tussen Danspas.com, Etten-Leur Actief, Avoord, Nieuwe Nobelaer en Gemeente Etten-Leur.

Wat is de Taal- en Rekendans?

Het is een bewegingsles op muziek. De lessen worden op maat gemaakt op basis van het lopende thema en de doelen die door het SLO gesteld zijn op het gebied van de taalontwikkeling.
De kinderen vinden in deze lessen een manier om zichzelf de taal eigen te maken door hun lijf hierbij in te zetten. Alle kinderen leren anders, maar de meeste jonge kinderen leren het snelst door het lijf en de zintuigen daarbij te gebruiken. Er zijn in iedere les vaste onderdelen terug te vinden:

  • Warming-up door de ruimte met bewegingswoorden (Bijvoorbeeld: vooruit en achteruit = tevens rekenkundige begrippen SLO)
  • Kringdans waarbij iedere les andere lichaamsdelen aan bod komen
  • Passieve woordenschat (bijvoorbeeld: het mes, de lepel, de vork)
  • Actieve woordenschat (vandaag: boterham, mes, smeren)
  • Luisteroefening (kinderen leren naar de muziek te luisteren)
  • Klank, rijm en ritme (liedje zingen stimuleert klank, rijm en ritme gevoel) + de bewegingen met handen en vingers


Onderdeel van de Week van de alfabetisering

Laaggeletterdheid op de kaart zetten kunnen we alleen met elkaar. Het thema dit jaar is ‘Een goede daad’, welke uiteraard te maken heeft met lezen, schrijven en rekenen. Zo help je met deze goede daad het probleem rondom laaggeletterdheid bekend te maken en wordt het niet alleen een zinvolle week maar ook een leuke week. 5 miljoen volwassenen in ons land zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook je kind voorlezen. Letters en cijfers zijn overal, dus het probleem ook. Helaas weten te weinig mensen in Nederland van dit probleem af. En hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen.

Wat kun je doen als je een ouder treft die moeite te heeft met Lezen en Schrijven of rekenen? Je kunt ze doorverwijzen naar het Taalhuis (in de Nieuwe Nobelaer) in Etten-Leur. Hier zitten vrijwilligers klaar om ze te helpen. Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. Die functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan doen. Het is dus niet alleen een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal.

Etten-Leur Magazine

Geef een reactie