Home / 112 - Politie berichten / Huisvestingscontroles arbeidsmigranten

Huisvestingscontroles arbeidsmigranten

Binnen de gemeente Etten-Leur hebben huisvestingcontroles plaatsgevonden. De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met politie, en een vertegenwoordiger van de VNG. Tijdens de integrale controles stonden voor de gemeente de kwaliteit en de brandveiligheid van de huisvesting centraal. Daarnaast richtte de controle zich op het opsporen van diverse vormen van fraudezaken, zoals uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw en arbeidsmarktfraude. Ook wordt beoordeeld of mensen recht hebben op bepaalde toeslagen en of ze die ook ontvangen. Voor de politie ging het tijdens de controle vooral om toezicht op de identiteitspapieren en openstaande boetes.

Vijf locaties bezocht

In totaal zijn vijf locaties bezocht. Eén locatie bleek niet meer te worden bewoond door arbeidsmigranten. In de schuur van een tweede locatie werd vastgesteld dat ook daar werd geslapen. De bewoners zijn gesommeerd het gebruik van de schuur als slaapplaats direct te beëindigen. De gemeente zal hier een hercontrole op uitvoeren. Voor twee locaties zal alsnog een vergunning aangevraagd moeten worden. De eigenaren worden aangeschreven. De twee andere locaties leverden geen bijzonderheden op.

Samenwerking gemeenten en partners

De controles maken deel uit van een regionaal project in samenwerking met de Belastingdienst, het UWV, Inspectie SZW en de Sociale Verzekeringsbank. De verzamelde gegevens worden met deze instanties doorgesproken.

Etten-Leur Magazine

Geef een reactie