Home / 112 - Politie berichten / Huisvestingcontroles ondersteunen arbeidsmigranten

Huisvestingcontroles ondersteunen arbeidsmigranten

Binnen de gemeente Etten-Leur hebben huisvestingcontroles plaatsgevonden. De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met brandweer, (vreemdelingen) politie, Belastingdienst, UWV, en Inspectie SZW. Tijdens de integrale controles stonden voor de gemeente de kwaliteit en de brandveiligheid van de huisvesting centraal. Daarnaast richtte de controle zich op het opsporen van diverse vormen van fraudezaken, zoals uitkeringsfraude, belastingfraude, onterechte AOW-opbouw en arbeidsmarktfraude. Voor de politie ging het tijdens de controle vooral om toezicht op de identiteitspapieren en de verblijfstitel.

Drie panden bezocht

De controleurs van de gemeente, politie en van de VNG hebben drie locaties bezocht. Daarbij werden elf Roemenen en vier Bulgaren aangetroffen, waaronder vier jonge kinderen. In één pand werd vastgesteld dat de bewoners recht hebben op toeslagen, zoals zorgtoeslag, maar dat zij daar geen gebruik van maakten. Zij zijn hierover geïnformeerd. In een tweede pand woonden de ouders met hun twee zeer jonge kinderen volledig in een huiskamer. Een baby van twee maanden oud bleek aan een infuus te liggen en wacht op een  hartoperatie.  Voor dit gezin is via het Sociaal Domein van de gemeente een zorgtraject opgezet. Ook bleken een aantal personen niet te wonen op het adres waar ze wel  ingeschreven staan. De gemeente informeert de Belastingdienst hierover. De derde locatie bracht geen problemen aan het licht.

 

Zorgverlening voor hen die het nodig hebben

De gemeente is blij dat er geen brandgevaarlijke situaties zijn aangetroffen. In plaats van handhaving kwam nu vooral zorgverlening sterk naar boven. Wethouder Dujardin: “Met deze acties controleren we de situaties waarin arbeidsmigranten werken en wonen. Uit de actie van deze week blijkt dat we toch enkele discutabele situaties aantreffen. We zijn blij dat we in ieder geval dat gezin met de baby nu in beeld hebben.” De Landelijke Stuurgroep Interventieteams heeft als strategisch thema “huisvesting van arbeidsmigranten” vastgesteld. Op basis daarvan hebben diverse partijen in West-Brabant besloten tot het gemeenschappelijk project. De gemeente Etten-leur is zeer tevreden over de samenwerking.

 

Samenwerking gemeenten en partners

De gezamenlijke acties zijn onderdeel van een project dat in West-Brabant in 2017 wordt uitgevoerd. De coördinatie ligt bij het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van VNG. In 8 gemeenten vinden er van maart tot en met december om de week een gerichte controle plaats. Door de samenwerking is het mogelijk om eventuele problematiek integraal te beoordelen. Daarnaast kan het ook dienen bij de keuze van een controlelocatie. 

Brandveiligheid punt van aandacht

De gemeenten vinden vooral de (brand)veiligheid voor de bewoners zeer belangrijk.

Nog te vaak wordt er vastgesteld dat arbeidsmigranten slapen en verblijven op locaties waar de risico’s voor hen erg groot zijn. Vaak zelfs zonder dat ze daar zelf erg in hebben. Soms gaat het daarbij om brandonveilige constructies maar soms ook over overbevolking: te veel mensen in een te kleine woonruimte. Dit kan bij brand weer tot extra grote problemen leiden.

 

Humanitaire leefomgeving

Extra aandacht wordt ook besteed aan de aanwezigheid van minderjarige kinderen en de omstandigheden waaronder zij verblijven. De samenwerkende partijen vinden het daarnaast belangrijk om door samenwerking gegevens en feit boven tafel te krijgen die te maken hebben met fraude, huisjesmelkerij en uitbuiting van arbeidsmigranten. Te vaak nog blijkt dat de arbeidsmigranten niet de financiën krijgen waar ze recht op hebben en daarnaast dat zij absurde bedragen moeten betalen voor zaken die hen verplicht vanuit de werkgever of het uitzendbureau worden opgelegd.

 

 

Etten-Leur Magazine

Geef een reactie