Home / Algemeen nieuws / Gemeentebestuur houdt burgerpeiling

Gemeentebestuur houdt burgerpeiling

Het gemeentebestuur van Etten-Leur houdt in de maand september een burgerpeiling. Daarbij wordt de mening van inwoners gevraagd over de volgende thema’s: woon- en leefomgeving, relatie burger-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, zorg en welzijn.

 

Waarstaatjegemeente.nl

De komende burgerpeiling is onderdeel van het landelijke project ‘Waarstaatjegemeente.nl’.

Met zijn deelname aan dat project wil het gemeentebestuur op hoofdlijnen inzicht krijgen in

hoe tevreden inwoners zijn over de taken die de gemeente uitvoert en kan het zijn prestaties vergelijken met andere gemeenten.

 

Steekproef

De burgerpeiling wordt in de vorm van een steekproef uitgevoerd. 5200 inwoners worden rond 15 september met een brief uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek. Zij kunnen dat doen door de meegezonden vragenlijst op papier in te vullen en terug te sturen. Het is ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen en te retourneren. De inzendtermijn sluit op 19 oktober.

 

Resultaten

De resultaten van de burgerpeiling worden eind van dit jaar bekend gemaakt via de plaatselijke media en via de gemeentelijke website. Ook zijn dan de uitkomsten te lezen op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Etten-Leur Magazine

Geef een reactie