Home / Algemeen nieuws / Etten-Leur bekent kleur tijdens week van Duurzaamheid

Etten-Leur bekent kleur tijdens week van Duurzaamheid

De Week van de Duurzaamheid is een uitbreiding op het landelijk initiatief, de ‘Dag van de Duurzaamheid’. Gemeente Etten-Leur besteedt een gehele week aan dit onderwerp omdat Etten-Leur het belang inziet van een schone, duurzame en leefbare woonomgeving. De effecten van één persoon, één bedrijf en dus ook van één gemeente op het milieu zijn substantieel.

Duurzaam ontwikkelen

Het duurzame ontwikkelingsproces is gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (ecologie), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners (leefbaarheid) en een gezonde economische ontwikkeling (economie). Verbetering van het ene mag niet ten koste gaan van het andere.

Duurzaamheid in Etten-Leur

Binnen de gemeente zijn er  al vele initiatieven en ontwikkelingen die als zeer duurzaam kunnen worden aangemerkt.  Initiatieven vanuit de gemeente zelf (denk aan de Streek, deal Nul-op-de-Meter, aandacht voor hergebruik van grondstoffen), maar ook zeker vanuit bedrijven, onderwijs of inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de drie genomineerden voor de Duurzame Duimen in Etten-Leur. In de Week van de Duurzaamheid zal een zo breed mogelijk scala aan toepasbaarheid van duurzaamheid voor het voetlicht gebracht worden. In samenwerking met diverse partners die duurzaamheid ook een warm hart toedragen is er een uitgebreid programma voor iedereen.

Een compleet overzicht van activiteiten staat op http://bit.ly/1OxGGlq, of ga naar www.dagvandeduurzaamheid.nl en zoek op ‘week van de duurzaamheid Etten-Leur’. Ook verschijnt er een bewaarexemplaar van het programma van Gemeente Etten-Leur in de Bode, in aanloop naar de Week van de Duurzaamheid. Tevens kunt u op de Duurzaamheidsmarkt op zaterdag nog uw stem uitbrengen op de Duurzame Duim van uw voorkeur. U kunt alle drie de Etten-Leurse organisaties steunen, want in elke categorie mag een stem uitgebracht worden.

 

Etten-Leur Magazine

Geef een reactie