Home / Gemeente – politiek (page 5)

Gemeente – politiek

Opening jubileumtentoonstelling 25 jaar stedenband Etten-leur & Siauliai

Vrijdagavond is de jubileumtentoonstelling 25 jaar stedenband Etten-leur & Siauliai officieel geopend in het gemeentehuis. De opening werd verricht door beide burgemeesters, Burgemeester van Rijnbach voor Etten-Leur & Burgemeester Visockas voor Siauliai. Bij de opening werd er geschiedenis verteld over het 25 jaar vriendschap tussen de twee steden en was …

lees verder

Extra begeleiding naar werk

Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat nog meer investeren in werkzoekenden die extra begeleiding nodig hebben om aan het werk te gaan. Hiervoor wordt de huidige aanpak geïntensiveerd. Klantmanagers gaan mensen onder meer vaker spreken en intensiever begeleiden. Met deze intensievere coaching wil het Werkplein ervoor zorgen dat mensen aan …

lees verder

Huisvestingcontroles ondersteunen arbeidsmigranten

Binnen de gemeente Etten-Leur hebben huisvestingcontroles plaatsgevonden. De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met (vreemdelingen) politie, Belastingdienst, UWV, en Inspectie SZW. Tijdens de integrale controles stonden voor de gemeente de kwaliteit en de brandveiligheid van de huisvesting centraal. Daarnaast richtte de controle zich op het opsporen van diverse vormen van …

lees verder