Home / Gemeente – politiek (page 5)

Gemeente – politiek

Extra begeleiding naar werk

Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat nog meer investeren in werkzoekenden die extra begeleiding nodig hebben om aan het werk te gaan. Hiervoor wordt de huidige aanpak geïntensiveerd. Klantmanagers gaan mensen onder meer vaker spreken en intensiever begeleiden. Met deze intensievere coaching wil het Werkplein ervoor zorgen dat mensen aan …

lees verder

Huisvestingcontroles ondersteunen arbeidsmigranten

Binnen de gemeente Etten-Leur hebben huisvestingcontroles plaatsgevonden. De controles zijn uitgevoerd in samenwerking met (vreemdelingen) politie, Belastingdienst, UWV, en Inspectie SZW. Tijdens de integrale controles stonden voor de gemeente de kwaliteit en de brandveiligheid van de huisvesting centraal. Daarnaast richtte de controle zich op het opsporen van diverse vormen van …

lees verder

Wethouder Jan van Hal opent Laarzenpad

Vrijdagmiddag opende Wethouder Jan van Hal het Laarzenpad. Het Laarzenpad is een wandelroute door natuurgebied Kelsdonk in Etten-Leur-Noord. Het pad loopt door een gebied dat rijk is aan aan kwelwater, een paar laarzen zal dus ook geen overbodige luxe zijn. Het pad is gemarkeerd met routepaaltjes en is met de hulp en inzet van veel …

lees verder

bedrukte veiligheidshesjes, handschoenen en afvalgrijpers voor leerlingen Munnikheide college

Vanuit maatschappelijke stage leren leerlingen zich te bekommeren om de wereld om hen heen. Zorgdragen voor de directe leefomgeving is hiervoor een van de manieren. Leerlingen van het Munnikheide college houden de omgeving en de routes naar school schoon. De gemeente faciliteert in bedrukte veiligheidsvestjes, handschoenen en afvalknijpers, deze kreeg klas k1b dan …

lees verder