Home / Algemeen nieuws (page 196)

Algemeen nieuws

Vogelaarpark vanaf 22.00u "afgesloten"

De overlast die jongeren veroorzaken in het Vogelaarpark in de wijk Hooghuis loopt de spuigaten uit. Het college heeft daarom besloten om voor een proefperiode tot en met november 2015 verlichting aan te brengen bij het multicourt in het Vogelaarpark in de wijk Hooghuis. Verder is er een toegangsverbod ingesteld voor het gehele …

lees verder

Stenen tegen huis van PVV'er Jake Owen uit Etten-Leur

De 20-jarige Jake Owen Raats uit Etten-Leur staat momenteel kandidaat namens de PVV voor de Provinciale Staten, maar dit blijkt niet helemaal zonder risico’s te zijn.De afgelopen twee weken is zijn huis al 5 keer doelwit geweest van stenengooiers. Het raam raakte deze keer flink beschadigd.Er is al een paar …

lees verder

Het proefsleuvenonderzoek kan worden uitgevoerd.

Voordat de bouw van het brugklasgebouw van de KSE start moet er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de (mogelijke) aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische resten. Voor dit onderzoek is een Programma van Eisen opgesteld. Het college keurt dit goed. Het proefsleuvenonderzoek kan worden uitgevoerd.

lees verder

Invulling ‘ Dag van de Leerplicht 2015’

Het college neemt kennis van de invulling van de ‘ Dag van de Leerplicht’ op donderdag 19 maart en stemt in met de bekostiging hiervan vanuit het leerplicht/RMC-budget 2015. Geraamde kosten zijn maximaal € 2.500,-. Dit jaar ligt de aandacht op het thema ‘Pesten’, met een actie voor ruim 600 …

lees verder

De Milieubarometer van Stichting Stimular

Het college van B&W schaft de Milieubarometer aan en neemt deze in gebruik voor de gemeentelijke organisatie, de bedrijven binnen de gemeentegrenzen en voor milieueducatie. De aanleiding hiervoor is de focus op energiebesparing en hernieuwbare energie in de Milieuvisie 2010-2020 en de controles die de Omgevingsdienst doet voor de Wet …

lees verder

Uitbreiding muurschildering in tunnel Hoge Neer/Hooghuis

Het college werkt mee aan een bewonersinitiatief om het schilderwerk in de tunnel Hoge Neer/Hooghuis uit te breiden. Deze activiteit levert, door de samenwerking met Surplus, jongeren en wijkbewoners en twee kunstenaars, een aanzienlijke bijdrage aan het stimuleren van verbinding en ontmoeting, bewonersparticipatie en helpt mee aan het beperken van …

lees verder

Infobijeenkomst van de Raad 9 maart

De agenda van de komende infobijeenkomst van de Raad op maandag 9 maart aanstaande is bekend. Voorstel met uitgebreide presentatie over de vaststelling van de beleidsactualisatie Voorstel met korte presentatie over de welstandsvrije/vergunningvrije aan- en uitbouwen en bijgebouwen Local FM zal deze bijeenkomst integraal en live uitzenden via onze website. …

lees verder

Brabant koploper in ‘slimme’ onkruidbestrijding

Bijna iedereen gebruikt ze wel eens. Spuitbussen tegen bijvoorbeeld slakken, alg aanslag en bladluis. Goed om ongewenst gespuis in de tuin te bestrijden, maar slecht voor het milieu én het grondwater. Daarom stimuleert de provincie Noord-Brabant particulieren en boeren om zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. En dat werkt. …

lees verder