Home / Algemeen nieuws (page 163)

Algemeen nieuws

Een dag om nooit te vergeten

Op 19 maart is het de Landelijke Dag van de Leerplicht. De leerplichtambtenaren van de gemeente Etten-Leur organiseren dit jaar een grootse actie voor 447 brugklassers van 2 middelbare scholen uit Etten-Leur. 

Read More »

Zes lokale omroepen werken samen aan streekomroep

De lokale omroepen van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen en Zundert hebben dinsdag 10 maart een intentieverklaring ondertekend. Zij gaan een vergaande samenwerking aan die moet leiden dat er uiterlijk 1 januari 2017 een nieuwe streekomroep staat in West-Brabant. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en …

Read More »

voorvallen woning Jake Owen Raats

De afgelopen dagen was de woning waar Jake Owen Raats, raadslid voor Leefbaar Etten-Leur, woont meerdere malen doelwit van vandalisme. Er zijn diverse objecten tegen de ramen gegooid. Hierdoor ontstond voor het raadslid een onveilige situatie. De politie onderzoekt de zaak op dit moment. Reactie college Jan van Hal reageert …

Read More »

Vogelaarpark vanaf 22.00u "afgesloten"

De overlast die jongeren veroorzaken in het Vogelaarpark in de wijk Hooghuis loopt de spuigaten uit. Het college heeft daarom besloten om voor een proefperiode tot en met november 2015 verlichting aan te brengen bij het multicourt in het Vogelaarpark in de wijk Hooghuis. Verder is er een toegangsverbod ingesteld voor het gehele …

Read More »

Stenen tegen huis van PVV'er Jake Owen uit Etten-Leur

De 20-jarige Jake Owen Raats uit Etten-Leur staat momenteel kandidaat namens de PVV voor de Provinciale Staten, maar dit blijkt niet helemaal zonder risico’s te zijn.De afgelopen twee weken is zijn huis al 5 keer doelwit geweest van stenengooiers. Het raam raakte deze keer flink beschadigd.Er is al een paar …

Read More »

Het proefsleuvenonderzoek kan worden uitgevoerd.

Voordat de bouw van het brugklasgebouw van de KSE start moet er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd worden. Met dit onderzoek krijgen we inzicht in de (mogelijke) aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische resten. Voor dit onderzoek is een Programma van Eisen opgesteld. Het college keurt dit goed. Het proefsleuvenonderzoek kan worden uitgevoerd.

Read More »

Invulling ‘ Dag van de Leerplicht 2015’

Het college neemt kennis van de invulling van de ‘ Dag van de Leerplicht’ op donderdag 19 maart en stemt in met de bekostiging hiervan vanuit het leerplicht/RMC-budget 2015. Geraamde kosten zijn maximaal € 2.500,-. Dit jaar ligt de aandacht op het thema ‘Pesten’, met een actie voor ruim 600 …

Read More »