Home / Algemeen nieuws / Aan de slag in de speeltuin

Aan de slag in de speeltuin

Op donderdag 16 maart vond in Etten-Leur de feestelijke aftrap plaats van de eerste samenwerking in West-Brabant voor het project ‘Aan de slag in de speeltuin’. Bij dit project worden speeltuinen gekoppeld aan instellingen voor dagbesteding en scholen in het speciaal onderwijs. Hierdoor krijgen jongeren met een verstandelijke beperking bij de speeltuinen een werkplek en krijgen speeltuinen ondersteuning in het onderhoud en beheer.

Eerste samenwerking van West-Brabant bij Speeltuin Hoge Neer
Bij speeltuin ‘Hoge Neer’ zijn vanaf begin dit jaar acht mensen met een verstandelijke beperking aan het werk. Ze helpen de speeltuin in het onderhoud en beheer en hebben zo een volwaardige werkplek en zinvolle dagbesteding. De mensen komen van Amarant ‘Het Liesbos’. ‘Aan de slag in speeltuin Hoge Neer’ is een breed samenwerkingsverband tussen Jantje Beton, Fonds verstandelijk gehandicapten, Amarant, partycentrum Twee Gebroeders, Stichting Speeltuin Hoge Neer en Gemeente Etten-Leur. De samenwerking in Etten-Leur is de eerste die tot stand is gekomen in West-Brabant!

Een succesvolle samenwerking
In Nederland zijn inmiddels ruim 35 speeltuinen die succesvol samenwerken met een team van mensen met een verstandelijke beperking. Het is een project dat op meerdere vlakken winst behaalt. De mensen met een beperking krijgen een volwaardige rol in onze samenleving wat resulteert in een groter gevoel van eigenwaarde. Speeltuinen zijn op hun beurt heel belangrijk voor kinderen om buiten te spelen. Helaas kampen veel speeltuinen met een tekort aan vrijwilligers. Door ondersteuning van de mensen met een beperking kunnen meer speeltuinen openblijven en kunnen 65 duizend kinderen buiten blijven spelen. De komende jaren worden er minimaal 125 speeltuinen met ofwel scholen voor speciaal onderwijs ofwel instellingen voor dagbesteding verbonden waarbij minimaal 875 mensen met een beperking aan de slag gaan. Speeltuinen, zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs die interesse hebben, kunnen zich aanmelden via www.aandeslagindespeeltuin.nl.

Etten-Leur Magazine

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.