Zes inwoners Etten-Leur koninklijk onderscheiden

Foto’s : Peter van Trijen / gemeente Etten-Leur

Ter gelegenheid van Koningsdag 2021 is aan zes inwoners van Etten-Leur een koninklijke onderscheiding toegekend. Burgemeester Miranda de Vries reikte aan de zes gelukkigen op 26 april 2021 voor 13.00 uur de koninklijke onderscheidingen uit.
Vanwege de coronamaatregelen vond de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen plaats tijdens twee besloten bijeenkomsten voor beperkt gezelschap in de Van Goghkerk te Etten-Leur. Gelukkig was de bijeenkomst wel te volgen voor achterban van de decorandi door een livestream.
Door corona was ook het opspelden van de lintjes improviseren. Deze eervolle taak werd dit jaar door familieleden verricht. Een compilatie van de livestream wordt vanaf 26 april ’s avonds online gepubliceerd op de social media kanalen van de gemeente.

De gedecoreerde inwoners zijn:

De heer A.M. (Ad) van den Bemt – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vanwege zijn langdurige vrijwilligersactiviteiten op het gebied van:
sport:
medeoprichter en voorzitter van de Model Auto Club De Baanbrekers te Rucphen;
bestuurslid en voorzitter van de NAC Supportersvereniging te Breda;
bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting NAC Museum te Breda;
bestuurslid van de Stichting Clubraad NAC;
bestuurslid van en vrijwilliger bij de voetbalvereniging Unitas ’30 te Etten-Leur;
welzijn:
lid van de ondernemingsraad en de centrale ondernemingsraad bij zijn voormalig werkgever Dura Vermeer Bouw.

Mevrouw W.M.C.M. (Wilma) Borm-Dekkers – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanwege haar langdurige vrijwilligersactiviteiten op het gebied van:
welzijn:
bestuurslid en dirigente van het koor “De Kerkzwervers” te Etten-Leur;
docente bij schilder- en tekenclubs;
organisator van culturele activiteiten;
voorzitter van de Stichting Art2gether;
mantelzorger.

De heer J.A.H (Jan) Engbers – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanwege zijn langdurige vrijwilligersactiviteiten op het gebied van:
welzijn:
vrijwilliger bij het Oecumenisch Inloophuis Etten-Leur en het Oecumenisch Overleg Etten-Leur;
vrijwilliger bij Wijkvereniging de Grient;
medeoprichter, voorzitter en vrijwilliger bij de stichting ZIEL (Zin in Etten-Leur);
bestuurslid en penningmeester van en vrijwilliger bij de stichting ‘Present in Vriendschap’ te Etten-Leur;
vrijwilliger bij Sociaal Taal;
onderwijs:
bestuurslid van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL);
sport:
vrijwilliger bij de Tennisclub Etten te Etten-Leur;
kerkelijk leven:
bestuurslid van en vrijwilliger bij de Mariaparochie te Etten-Leur;
politiek:
bestuurslid en penningmeester bij het CDA, afdeling Etten- Leur.

Mevrouw J.A.M. Koopmans-De Groot – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vanwege haar langdurige vrijwilligersactiviteiten op het gebied van:

welzijn:
medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Kinderdorp Manado te Indonesië;
medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Kinderdorp Usakos te Namibië;
mantelzorg: opvang van adoptie- en weeskinderen.

De heer G.M. Putter – Lid in de Orde van Oranje Nassa
Vanwege zijn langdurige vrijwilligersactiviteiten op het gebied van:

welzijn:
vrijwilliger bij en penningmeester van de Theatergroep Max Mini te Etten-Leur;
medeoprichter en voorzitter van het koor ODI te Etten-Leur;
bestuurslid van en vrijwilliger bij Local FM en bij de regionale Omroep Ons West Brabant;
penningmeester van en vrijwilliger bij de Oranjestichting Etten-Leur.

Mevrouw S. Wijkhuisen – Straatman – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanwege haar langdurige vrijwilligersactiviteiten op het gebied van:
welzijn:
vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, afdeling ’s Gravenhage;
vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Johannes de Deo te Etten-Leur;
vrijwilliger bij de sportvereniging ISV Kameleon te Den Haag;
oprichter, vrijwilliger en voorzitter van de Stichting Yellow Roses Foundation te Etten-Leur;
vrijwilliger bij het landelijke Netwerk Massage bij Kanker te Den Haag;
mantelzorger;
onderwijs:
voorzitter/lid van de medezeggenschapsraad van de school voor bijzonder onderwijs SBO Het Kompas te Etten-Leur;
lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL).