Stichting het Cuypersgenootschap ondersteunt pleidooi voor behoud Tomado-fabriek te Etten-Leur

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, sluit zich aan bij de pleidooien van de Bond Heemschut en de Heemkundekring voor behoud van de vroegere Tomado-fabriek te Etten-Leur. Het Cuypersgenootschap heeft daarom op 29 december het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur verzocht om de voormalige Tomado-fabriek te beschermen als gemeentelijk monument.

De voormalige Tomado-fabriek dateert uit het midden van de jaren vijftig en is gebouwd naar ontwerp van architect Hugh Maaskant. Maaskant behoort tot de belangrijkste naoorlogse architecten in Nederland. Met zijn kenmerkende modernistische architectuur heeft hij een heel duidelijk stempel gedrukt op onder andere de wederopbouw van Rotterdam. In deze stad realiseerde hij bijvoorbeeld het Groothandelsgebouw en de Euromast. Ook bouwde hij iconen als de Neudeflat te Utrecht, het Provinciehuis te Den Bosch, het Hilton Hotel te Amsterdam en de Pier van Scheveningen. Een groot aantal van zijn projecten is inmiddels aangewezen tot monument.

Het fabriekscomplex behoort tot de iconen van het naoorlogse industriële erfgoed in Nederland. Met haar hoogwaardige moderne architectuur en lichte en open uitstraling was de Tomado-fabriek een voorbeeld voor veel andere bedrijven. Het gebouw heeft dan ook een zeer grote architectuurhistorische betekenis. Het is een gebouw waar Etten-Leur trots op kan zijn.

Op dit moment wordt er gesproken over sloop van het gebouw vanwege vervuiling onder het pand. Aangegeven wordt dat sloop noodzakelijk is. De vraag is of dat zo is. Gezien het grote monumentale belang van het complex is het gewenst om nut en noodzaak nog eens goed te onderzoeken en deskundige organisaties als BOEi te betrekken bij de zoektocht naar de mogelijkheden van herbestemming van (delen van) het complex.  Andere naoorlogse fabriekscomplexen, zoals Weverij De Ploeg te Bergeijk, hebben inmiddels met veel succes een tweede leven gekregen.