Ettense moeierboom aan kop in wedstrijd “boom van het jaar”

De moeierboom in Etten-Leur staat momenteel ( zaterdagmiddag 12-9-2020 ) aan kop met ruim 1800 stemmen. Nummer twee is de rode beuk in Pieterburen met bijna 1400 stemmen. Deze twee bomen gaan aan kop in de Boom van het Jaarverkiezing 2020, waarvoor in elke provincie een boom is genomineerd.

Sinds eind augustus kunnen mensen stemmen op hun favoriete boom. De moeierboom op de Markt had in deze verkiezing al snel de leiding, maar wordt nog steeds gevolgd door de beuk in Groningen.Bomen in andere provincies volgen vooralsnog op ruime afstand.

De Boom van het Jaar-verkiezing is een initiatief van het SBNL Natuurfonds. Dat wil met de verkiezing de aandacht vestigen op bijzondere bomen. En daarbij gaat het niet zozeer om hoe een boom eruitziet, maar vooral om de historie van een boom, de verhalen die er bij horen.

Ondanks dat de Etten-Leurse moeierboom nu steeds meer kans maakt deze verkiezing te winnen, roepen wij alle inwoners van Etten-Leur op , die nog niet gestemd hebben, dit alsnog te doen. Stemmen kan op de website deboomvanhetjaar.nl. Dit kan nog tot half oktober.